Browse By

  • Simple Usage
  • Huge-IT Slider
    The slider allows having unlimited amount of images with their titles and descriptions. The slider uses autogenerated shortcodes making it easier for the users to add it to the custom location.

Nowy doktor habilitowany na Wydziale Mechanicznym

Z dumą informujemy, że  w  dniu  24 maja 2017 roku, na  podstawie uchwały Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do  Spraw Stopni i  Tytułów oraz pozytywnej oceny dorobku naukowego, Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej nadała dr inż. Adamowi P. Adamowiczowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie mechanika. Przedstawiony przez dr  inż. Adama Adamowicza, jako osiągnięcie

Seminarium dotyczące skanowania 3D

12 maja 2017 roku w sali 107, o godzinie 12.00 odbędzie się seminarium poświęcone skanowaniu 3D, które poprowadzi przedstawiciel firmy SMARTTECH. W czasie seminarium zaprezentowane zostaną skanery 3D oraz nowe oprogramowanie SMARTTECH3D measure do sterowania systemem i do obróbki wyników skanowania. Zaprezentowane zostanie również specjalistyczne oprogramowanie Geomagic DesignX do inżynierii wstecznej oraz Geomagic

Konferencja dziekanów w Lublinie

Od 20 do 22 kwietnia 2017 roku, w Lublinie, odbyła się 32 Konferencja Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych. Tematem tegorocznego spotkania były Badania naukowe i kształcenie na Wydziałach Mechanicznych w Polsce. W czasie spotkania poruszano istotne kwestie związane z współpracą nauki i biznesu, finansowaniem badań i oceną ich efektów, finansowaniem działalności dydaktycznej, wdrażaniem

XII Konferencja PTMTS „Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki”

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej zorganizowało w Supraślu zjazd delegatów oraz XII Konferencję „Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki”. W czasie spotkania, od 22 do 25 marca 2017, uczestnicy konferencji poruszali tematykę mechaniki ośrodków ciągłych, zmęczenia i mechaniki pękania, termomechaniki, biomechaniki, modelowania w mechanice, metod numerycznych w mechanice, projektowania optymalnego i sterowania, mechaniki materiałów oraz zagadnienia stateczności

Nowy doktor habilitowany w Katedrze Mechaniki i Informatyki Stosowanej

Z dumą informujemy, że w dniu 8 lutego 2017 r., na podstawie uchwały Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i  Tytułów oraz pozytywnej oceny dorobku naukowego, Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej nadała dr inż. Dariuszowi M. Perkowskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie mechanika. Przedstawiony przez dr inż. Dariusza M. Perkowskiego jako osiągnięcie naukowe

Nowy doktor habilitowany w Katedrze Mechaniki i Informatyki Stosowanej

Z dumą informujemy, że 5 października 2016 r., na podstawie uchwały Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów oraz pozytywnej oceny dorobku naukowego, Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej nadała dr inż. Robertowi Uścinowiczowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie mechanika. Dr Robert Uścinowicz w monografii pt.: „Procesy odkształcania metalowych kompozytów warstwowych”

Dr inż. Piotr Grześ uzyskał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Z dumą informujemy, że dr inż. Piotr Grześ, pracownik naukowy Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej, uzyskał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W XI edycji konkursu wyróżniono 168 wybitnych młodych naukowców. Laureaci będą otrzymywali 5390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał blisko 32 mln zł na finansowanie stypendiów

Nowy doktor habilitowany w Katedrze Mechaniki i Informatyki Stosowanej

Z radością informujemy, że 14 września 2016 r. Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej, na podstawie uchwały Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów oraz oceny dorobku naukowego nadała dr. inż. Markowi Romanowiczowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie mechanika. Podstawą uzyskania habilitacji było osiągnięcie naukowe w postaci cyklu powiązanych tematycznie