Browse By

  • Simple Usage
  • Huge-IT Slider
    The slider allows having unlimited amount of images with their titles and descriptions. The slider uses autogenerated shortcodes making it easier for the users to add it to the custom location.

„Acta Mechanica et Automatica” w Web of Science

Z radością informujemy, że czasopismo „Acta Mechanica et Automatica” jest już indeksowane w bazie Clarivate Analytics – Web of Science. Świadczy to o wysokim poziomie merytorycznym oraz dużej wartości naukowej artykułów publikowanych w „Acta Mechanica et Automatica”. Oprócz Web of Science, „Acta Mechanica et Automatica” dostępna jest w takich międzynarodowych bazach jak: Arianta,

Ocena wyróżniająca kierunku mechanika i budowa maszyn

Uchwałą Nr 613/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 listopada 2017 r. kierunek mechanika i budowa maszyn prowadzony na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej uzyskał ocenę wyróżniającą. Przyznanie kierunkowi mechanika i budowa maszyn oceny wyróżniającej jest dowodem uznania dla  ciężkiej pracy władz i całej społeczności Wydziału Mechanicznego. Należy podkreślić, że jest to pierwsza ocena

Nowy doktor habilitowany w Katedrze Mechaniki i Informatyki Stosowanej

Z dumą informujemy, że  w  dniu  25 października 2017 r., na  podstawie uchwały Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do  Spraw Stopni i  Tytułów oraz pozytywnej oceny dorobku naukowego, Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej nadała dr inż. Oleksii’owi Nosko stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie mechanika. Przedstawiony jako osiągnięcie naukowe cykl 6 publikacji

Wydział Mechaniczny otrzymał kategorię A

16 października 2017 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki kompleksowej oceny jakości działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Z dumą informujemy, że Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej otrzymał kategorię A oznaczającą poziom bardzo dobry i ponownie znalazł się wśród najlepszych wydziałów o profilu mechanicznym w Polsce. Tak wysoką ocenę uzyskało tylko 15 na 37 wydziałów mechanicznych.

Nowy doktor habilitowany na Wydziale Mechanicznym

Z dumą informujemy, że  w  dniu  24 maja 2017 roku, na  podstawie uchwały Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do  Spraw Stopni i  Tytułów oraz pozytywnej oceny dorobku naukowego, Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej nadała dr inż. Adamowi P. Adamowiczowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie mechanika. Przedstawiony przez dr  inż. Adama Adamowicza, jako osiągnięcie

Seminarium dotyczące skanowania 3D

12 maja 2017 roku w sali 107, o godzinie 12.00 odbędzie się seminarium poświęcone skanowaniu 3D, które poprowadzi przedstawiciel firmy SMARTTECH. W czasie seminarium zaprezentowane zostaną skanery 3D oraz nowe oprogramowanie SMARTTECH3D measure do sterowania systemem i do obróbki wyników skanowania. Zaprezentowane zostanie również specjalistyczne oprogramowanie Geomagic DesignX do inżynierii wstecznej oraz Geomagic

Konferencja dziekanów w Lublinie

Od 20 do 22 kwietnia 2017 roku, w Lublinie, odbyła się 32 Konferencja Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych. Tematem tegorocznego spotkania były Badania naukowe i kształcenie na Wydziałach Mechanicznych w Polsce. W czasie spotkania poruszano istotne kwestie związane z współpracą nauki i biznesu, finansowaniem badań i oceną ich efektów, finansowaniem działalności dydaktycznej, wdrażaniem

XII Konferencja PTMTS „Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki”

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej zorganizowało w Supraślu zjazd delegatów oraz XII Konferencję „Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki”. W czasie spotkania, od 22 do 25 marca 2017, uczestnicy konferencji poruszali tematykę mechaniki ośrodków ciągłych, zmęczenia i mechaniki pękania, termomechaniki, biomechaniki, modelowania w mechanice, metod numerycznych w mechanice, projektowania optymalnego i sterowania, mechaniki materiałów oraz zagadnienia stateczności

Nowy doktor habilitowany w Katedrze Mechaniki i Informatyki Stosowanej

Z dumą informujemy, że w dniu 8 lutego 2017 r., na podstawie uchwały Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i  Tytułów oraz pozytywnej oceny dorobku naukowego, Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej nadała dr inż. Dariuszowi M. Perkowskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie mechanika. Przedstawiony przez dr inż. Dariusza M. Perkowskiego jako osiągnięcie naukowe

Nowy doktor habilitowany w Katedrze Mechaniki i Informatyki Stosowanej

Z dumą informujemy, że 5 października 2016 r., na podstawie uchwały Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów oraz pozytywnej oceny dorobku naukowego, Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej nadała dr inż. Robertowi Uścinowiczowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie mechanika. Dr Robert Uścinowicz w monografii pt.: „Procesy odkształcania metalowych kompozytów warstwowych”